Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

II otwarty konkurs ofert

konkursWójt Gminy Pielgrzymka ogłasza II otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Ogłoszenie II otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie upowszechnianiakultury fizycznej i sportu

Stypendia szkolne 2012/2013

stypendium

Urząd Gminy w Pielgrzymce informuje, że są już dostępne druki wniosków na stypendia szkolne. Wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach należy złożyć w tut. Urzędzie (I piętro, pokój nr 12) w terminie do dnia 15.09.2012 r. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona jest dla uczniówz rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 351,00 zł.netto.

Pobierz druk wniosku

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pielgrzymka informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1415) w dniu 01.08.2012r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Pielgrzymka zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania.
W związku z powyższym w/w terminie załączone zostaną syreny alarmowe w sposób zapewniający sygnał ciągły przez okres jednej minuty.

Biesiada Zespołów Kresowych

logoWójt Gminy Pielgrzymka
serdecznie zaprasza na
XVII Międzynarodową Biesiadę Zespołów Kresowych
w Pielgrzymce
w dniu 5 sierpnia 2012 r.

Program Biesiady - plakat

Słoneczna Kraina

logo

SŁONECZNA KRAINA"

     Ostatniego dnia czerwca 2012r. zakończył się realizowany od miesiąca września 2011r. projekt „Słoneczna Kraina" przeznaczony dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w ramach priorytetu IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów w partnerstwie z Urzędem Gminy w Pielgrzymce.
     Do grupy przedszkolnej uczęszczało 15 dzieci, w tym 8 dziewczynek i 7 chłopców. Przewagę stanowiły dzieci w wieku trzech lat (6 osób), następnie czterolatki (5 osób) oraz pięciolatki (4 osoby). Wszystkie dzieci chętnie przychodziły do przedszkola i uczestniczyły we wszelkich zajęciach.   

Czytaj więcej...

Turniej Piłkarski

puchar wojtaWÓJT GMINY PIELGRZYMKA
ZAPRASZA NA
TURNIEJ PIŁKARSKI
O PUCHAR WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA
dnia 15 lipca (niedziela) 2012 r.
o godz. 1000
na boisku sportowym w Pielgrzymce

Plakat - Puchar Wójta


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso