Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi 28-29 września 2012r. Hotel Niezły Młyn w Czeszowie, Gmina Zawonia.

odnowaUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich organizuje  dwudniowe szkolenie dot. zakładania stowarzyszeń.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju i posiadają taką strategię. 

Czytaj więcej...

"Regionalny Konkurs Grantowy"

rownac szanse"Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy"w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji WolnościO dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Czytaj więcej...

Bezpieczne żniwa 2012

bezpieczne zniwaTrwają żniwa tj. okres wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych. W tym okresie wzrasta liczba wypadków zarówno wśród rolników jak i wśród członków ich rodzin. Podczas żniw rolnikom towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na wysokości i dużym zapyleniem. Praca wykonywana jest niejednokrotnie w pośpiechu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Przyczyną wielu wypadków jest także zły stan techniczny maszyn, powodujący różne przeszkody technologiczne, które zmuszają rolnika do częstych interwencji.
                 pdfBezpieczne żniwa 2012

II otwarty konkurs ofert

konkursWójt Gminy Pielgrzymka ogłasza II otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Ogłoszenie II otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie upowszechnianiakultury fizycznej i sportu

Stypendia szkolne 2012/2013

stypendium

Urząd Gminy w Pielgrzymce informuje, że są już dostępne druki wniosków na stypendia szkolne. Wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach należy złożyć w tut. Urzędzie (I piętro, pokój nr 12) w terminie do dnia 15.09.2012 r. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona jest dla uczniówz rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 351,00 zł.netto.

Pobierz druk wniosku

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pielgrzymka informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1415) w dniu 01.08.2012r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Pielgrzymka zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania.
W związku z powyższym w/w terminie załączone zostaną syreny alarmowe w sposób zapewniający sygnał ciągły przez okres jednej minuty.


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso