Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Szkolenie pn. „Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rzecz lokalnego środowiska” 25-26 luty 2013 r., Mściwojów

Partnerstwo KaczawskieStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców z obszaru LGD (gminy: Paszowice, Mściwojów,Męcinka, Świerzawa, Pielgrzymka, Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Bolków, Zagrodno, Złotoryja wiejska, miasto Wojcieszów) będących członkami organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zainteresowane rozwojem swojej organizacji i prawidłowym jej funkcjonowaniem, aktywnie działające w swojej miejscowości i regionie, do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rzecz lokalnego środowiska”.

Czytaj więcej...

Deklaracje - PILNE!

PILNE!

            Informujemy, że 28 lutego 2013 r. upływa termin na złożenie w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zarówno właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady ( zakłady usługowe, przedsiębiorstwa, szkoły, cmentarze itp.) są zobowiązani wypełnić i złożyć do gminy w/w deklarację.

            W razie niezłożenia deklaracji w powyższym terminie Wójt określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

            Szczegółowych informacji dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami, w tym sposobu wypełniania deklaracji udziela pracownik Urzędu Gminy ds. środowiska i rolnych pok. 13, nr Tel. 76 8775 013 wew. 106.

 

- Deklaracja
- Uchwała o opłacie
- Uchwała - na których nie zamieszkują
- Regulamin
- Uchwała sposób i zakres

Elektrownie wiatrowe

wiartaki small                                                          Źródło: Gazeta Wrocławska /piątek 8.02.2013/

MASKOTKA KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, z siedzibą w Mściwojowie zaprasza mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego do udziału w konkursie na opracowanie modelu maskotki Krainy Wygasłych Wulkanów.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 8 marca 2013r. o godz.15.00. Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub pocztą. Liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2013.

Czytaj więcej...

Harmonogram zebrań wiejskich

harmonogram zebrań

BEZPIECZNE I ZDROWE FERIE ZIMOWE

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że okres zimowy to czas organizacji różnych form wypoczynku co wiąże się także z zagrożeniami zdrowotnymi: urazami związanymi z wypoczynkiem zimowym, grypą oraz powikłaniami pogrypowymi, zakażeniami pneumokokowymi i meningokokowymi, chorobami zakaźnymi (WZW typu A,WZW typu B).
    Należy pamiętać, że tylko wiedza oraz odpowiednie postępowanie może uchronić przed potencjalnymi niebezpieczeństwami, które występują w miejscach, do których się wybieramy w poszukiwaniu wypoczynku.

pdfZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FERII ZIMOWYCH


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso