Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Urzędnicy wyborczy

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam:


- uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018r w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego,


- uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,


Jednocześnie w związku z przedłużeniem terminu do dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do dnia 6 kwietnia 2018 r. przesyłam uaktualnioną informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego z prośbą o zamieszczenie jej na stronach internetowych Państwa jednostek samorządowych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są pod adresem:


http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/24312_Informacja_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego


Z poważaniem


Agata Rycyk
Dyrektor Delegatury KBW w Jeleniej Górze
tel. 757678849

Zamknięcie mostu w ciągu DW 364 km 34+039 w m. Pielgrzymka

mostInformujemy, że w dniu 14.03.2018r. otrzymaliśmy pismo z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o wyłączeniu w dniu 15.03.2018r. z użytkowania mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34 w miejscowości Pielgrzymka.

pdfIM.783.02.2018-5

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.

zadania publiczne ikonaW dniu 19 lutego 2018r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4917/V/18 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.Rodzaje i warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

beznazwy4Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszonego w dniu 6 marca 2018 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa

söt tumme pojke uppe vandrare teckning csp31439494Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności organizacji pozarządowych w realizacji projektów na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Pielgrzymka finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Obejmuje swym działaniem:

  • Obszar 1 – miejscowość: Pielgrzymka, zadanie: zagospodarowanie parku,
  • Obszar 2 – miejscowość: Twardocice, zadanie: utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego,
  • Obszar 3 – miejscowość: Czaple, zadanie: utworzenie tematycznego miejsca turystycznego w wiosce piasku i kamienia,
  • Obszar 4 – miejscowość: Czaple, zadanie: utworzenie szlaku geologicznego pn. „Spacer po dnie morza kredowego”.

Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

logoo liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso