Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 23 kwietnia br. podjąłem decyzję o zamknięciu drogi gminnej nr 108648D w Pielgrzymce. Od dnia zamknięcia mostu na drodze wojewódzkiej nr 364 droga gminna pełniła funkcję nieformalnego objazdu. Mimo ograniczenia tonażu do 7,5 t na ten odcinek drogi wjeżdżały samochody znacznie przewyższające dopuszczalny tonaż powodując niszczenie drogi oraz mostu na drodze gminnej. Most został doraźnie naprawiony, natomiast dalsza tak intensywna eksploatacja doprowadzi do jego zamknięcia , co znacznie utrudni życie mieszkańców. Należy również dodać, że droga gminna nie była projektowana dla takiego natężenia ruchu.


Podjęta decyzja wzbudziła skrajne emocje począwszy od bardzo pozytywnych po bardzo negatywne. Chcę podziękować mieszkańcom Pielgrzymki, Nowych Łąk, Czapli, Jastrzębnika za merytoryczną dyskusję, która z jednej strony uwzględnia argumenty dotyczące niszczenia dróg i mostów a z drugiej strony wyraża troskę o komfort i czas dojazdów naszych mieszkańców w załatwianiu swoich codziennych spraw.

Czytaj więcej...

Konkurs na członka komisji konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

beznazwy4Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego w dniu 24 kwietnia 2018 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

 

Czytaj więcej...

Konkurs ofert - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

imagesWójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności klubów biorących udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym na:

  • zakup sprzętu do koszenia terenu przy boisku piłkarskim,
  • utrzymanie terenu przy boisku piłkarskim,
  • zakup paliwa.

Zadanie obejmuje swym działaniem miejscowość: Wojcieszyn, sekcję: piłka nożna.

 

Czytaj więcej...

XLIII Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Pielgrzymka.

 

Porządek obrad oraz materiały sesyjne znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=675

Majówka w Pielgrzymce

plakat majowka gok z godziną mniejsze

Dotacja dla OSP

Gmina Pielgrzymka otrzymała dotację celową na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych, które zostaną przekazane jednostkom OSP z terenu naszej gminy. Dotacja wynosi 28 837,71, wkład własny to 291,29. Gmina otrzyma środki na zakup 3 toreb ratowniczych PSP R-1 oraz 2 defibrylatorów AED.

Torba PSPR1 Florian 7m   defibrylator aed philips frx ze skrzynka


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso