Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

beznazwyWójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. 

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności klubów biorących udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych i obejmuje swym działaniem:

  • Obszar 1 – miejscowość: Pielgrzymka, sekcję: piłka nożna,
  • Obszar 2 – miejscowość: Pielgrzymka, sekcję: piłka siatkowa,
  • Obszar 3 – miejscowość: Pielgrzymka, seskcję: łucznictwo,
  • Obszar 4 – miejscowość: Proboszczów, sekcję: piłka nożna,
  • Obszar 5 – miejscowość: Nowa Wieś Grodziska, sekcję: piłka nożna,
  • Obszar 6 – miejscowość: Wojcieszyn, sekcję: piłka nożna.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 13 lutego 2018 r. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

 

Więcej informacji w Regulaninie konkursu.

 

 

Załączniki:

docRegulamin konkursu

docxWzór oferty

XL Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Pielgrzymka.

 

Porządek obrad oraz materiały sesyjne znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=665

Koncert Kolęd i Pastorałek

plakat

Kalendarz polowań "Cyranka"

Kalendarz polowań "Cyranka"

Czytaj więcej...

Likwidacja Stowarzyszenia "PORTA" Wojcieszyn

Zarząd Stowarzyszenia "PORTA" Wojcieszyn, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, informuje o wszczęciu procesu likwidacji stowarzyszenia.

 

W związku z tym, wszelkie roszczenia wobec stowarzyszenia należy kierować do dnia 31 stycznia 2018 roku na adres:

 

Zygmunt Rodak

Wojcieszyn 37

59-524 Pielgrzymka

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

azbest 4W związku z tym, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na 2018 rok, Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Pielgrzymka.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Pielgrzymka".

Czytaj więcej...


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso