Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”

plakat FB

Informacja do użytkowników wieczystych

uwaga

Czyste powietrze

czyste powietrze

Harmonogram zebrań wiejskich 2019

harmonogram

V Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce odbędzie się V Sesja Rady Gminy Pielgrzymka.

 

Porządek obrad oraz materiały sesyjne znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=713

Kolejny projekt dofinansowany

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 stycznia 2019 roku podjął Uchwałę Nr 255/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18). Wniosek złożony przez Gminę Pielgrzymka pn. T.I.K ? Tak ! 2 uplasował się na 1 miejscu listy rankingowej. Całkowita wartość projektu to 641 072,06 zł, dofinansowanie to 593109,80 zł, wkład własny (rzeczowy) stanowi użyczenie sal na cele realizacji projektu.

Czytaj więcej...


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso