Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Konkurs fotograficzny "Kraina Wygasłych Wulkanów"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego do udziału w konkursie fotograficznym "Kraina Wygasłych Wulkanów". Celem konkursu jest promocja obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, w szczególności jego najwiekszych atutów: stożków powulkanicznych i bogactwa geologicznego poprzez pokazanie roznorodności lokalnych minerałów i atrakcji geoturystycznych oraz edukacja mieszkańców obszaru LGD nt. walorów przyrodniczo-krajobrazowych Krainy Wygasłych Wulkanów. Konkurs potrwa do 9 sierpnia br. Więcej informacji na załączonym plakacie. Zapraszamy!

Załączniki

Regulamin Konkursu Fotograficznego 2017-1.pdf

formularz zgłoszeniowy foto.doc

Biesiada Kresowa w Pielgrzymce 2017

Biesiada Kresowa w Pielgrzymce 2017

Konsultacje społeczne - Wojcieszyn

konsultacje społeczne

Przebudowa boiska sportowego w Proboszczowie

boiskoW dniu  29 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 72 projekty, na łączną kwotę 1 923 475,00 zł.Wśród dofinansowanych iwestycji, na bardzo wysokim 11 miejscu  znalał się projekt Gminy Pielgrzymka pn. "Przebudowa boiska do piłki nożnej w Proboszczowie".

Inwestycja składa się z następujących etapów :

Etap I - roboty ziemne, niwelacja terenu,

Etap II - drenaż

Etap III - podbudowa i nawierzchnia

Kosztorysowana wartość inwestycji to 109 977,11 zł, dofinansowanie - 30 000 zł.

Uchwała nr XXXV/1169/17

Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów oraz na terenie Nadleśnictwa Złotoryja ! !

orange five 640x426Zarząd Wojwództwa Dolnośląskiego w dniu 10 lipca podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego RPOWWD, osi priorytetowej 4.4 Środowisko i zasoby, działania - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodnicznychm, poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT A. Na pierwszym miejscu listy rankingowej znalazł się projekt partnesrki Gmin : Świerzawa, Pielgrzymka, Wojcieszów oraz Nadleśnictwa Złotoryja pn.„Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”, jako jedyny otrzymał on dofinansowanie. !!!

 

Zakres : Przedmiotem projektu jest urządzenie ścieżek rowerowych, a także 2 wież i 1 platformy widokowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Świerzawa, Wojcieszów i Pielgrzymka oraz Nadleśnictwa Złotoryja (w Gminie Świerzawa i Jeżów Sudecki).

 

W zakres projektu wchodzą następujące zadania:

a) Gmina Świerzawa : Budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Zawadniej, budowa wieży widokowej na Górze Zawadniej w Gozdnie, infokiosk, infrastruktura ścieżek

 

b) Nadleśnictwo Złotoryja : Budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Okole (odcinek 1: od parkingu we wsi Lubiechowa do punktu widokowego Okole oraz odcinek 2: poprowadzony w okolicach miejscowości Gozdno i łączący się w miejscowości Rzeszówek ze ścieżką Gminy Świerzawa); Montaż platformy widokowej na istniejącym punkcie widokowym Okole przez Nadleśnictwo Złotoryja (na obszarze gminy Jeżów Sudecki); Infrastruktura ścieżek

 

c) Gmina Wojcieszów : budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Dłużek w Gminie Wojcieszów, budowa wieży widokowej na Górze Dłużek, infrastruktura ścieżek

 

d) Gmina Pielgrzymka : Budowa ścieżki rowerowej pod Ostrzycą w Gminie Pielgrzymka; wykonanie ścieżki rowerowej Ostrzyca - Czaple o długości 14, km - ścieżka wyposażona będzie w stojaki na rower; zakup bezobsługowej wypożyczalni rowerów i jej elementów składowych (m.in. stojaków, terminali, punktów serwisowych) oraz systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię wraz z dedykowaną stroną www. ; Infokiosk - zakup i montaż;

Infrastruktura ścieżek: tablice przyrodnicze (ilość szt 3), ulotki (6000szt.) i foldery (1000szt.) -materiały o chronionych na Pogórzu Kaczawskim zasobach przyrody z mapą ścieżek. 3 tablice promocyjno-informacyjne o dofinansowaniu projektu.

 

Celem głównym projektu jest „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności na obszarze Pogórza i Gór Kaczawskich poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej umożliwiającej zmniejszenie antropopresji na tereny chronione”.

Wartość całego projektu 4 570 547,10 zł. Koszty po stronie gminy Pielgrzymka – 1 111 463,54 zł, dofinansowanie – 85%.

Dzień Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP

Szanowni Państwo,

w imieniu Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pana Tadeusza Samborskiego zapraszam na Dzień Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-1947, który odbędzie się 9 lipca 2017 roku w Legnicy.


Z poważaniem


Anna Mazur
Departament Spraw Społecznych

pdfDzień Pamięci Ludobójstwa - zaproszenie


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso