Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

11 Kaczawski Jarmark Wielkanocny

11 kaczawski jarmark wielkanocny

Urzędnicy wyborczy

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam:


- uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018r w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego,


- uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,


Jednocześnie w związku z przedłużeniem terminu do dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do dnia 6 kwietnia 2018 r. przesyłam uaktualnioną informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego z prośbą o zamieszczenie jej na stronach internetowych Państwa jednostek samorządowych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są pod adresem:


http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/24312_Informacja_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego


Z poważaniem


Agata Rycyk
Dyrektor Delegatury KBW w Jeleniej Górze
tel. 757678849

Zamknięcie mostu w ciągu DW 364 km 34+039 w m. Pielgrzymka

mostInformujemy, że w dniu 14.03.2018r. otrzymaliśmy pismo z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o wyłączeniu w dniu 15.03.2018r. z użytkowania mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34 w miejscowości Pielgrzymka.

pdfIM.783.02.2018-5

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.

zadania publiczne ikonaW dniu 19 lutego 2018r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4917/V/18 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.Rodzaje i warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

beznazwy4Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszonego w dniu 6 marca 2018 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa

söt tumme pojke uppe vandrare teckning csp31439494Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności organizacji pozarządowych w realizacji projektów na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Pielgrzymka finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Obejmuje swym działaniem:

  • Obszar 1 – miejscowość: Pielgrzymka, zadanie: zagospodarowanie parku,
  • Obszar 2 – miejscowość: Twardocice, zadanie: utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego,
  • Obszar 3 – miejscowość: Czaple, zadanie: utworzenie tematycznego miejsca turystycznego w wiosce piasku i kamienia,
  • Obszar 4 – miejscowość: Czaple, zadanie: utworzenie szlaku geologicznego pn. „Spacer po dnie morza kredowego”.

Czytaj więcej...


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso