Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa

söt tumme pojke uppe vandrare teckning csp31439494Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności organizacji pozarządowych w realizacji projektów na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Pielgrzymka finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Obejmuje swym działaniem:

  • Obszar 1 – miejscowość: Pielgrzymka, zadanie: zagospodarowanie parku,
  • Obszar 2 – miejscowość: Twardocice, zadanie: utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego,
  • Obszar 3 – miejscowość: Czaple, zadanie: utworzenie tematycznego miejsca turystycznego w wiosce piasku i kamienia,
  • Obszar 4 – miejscowość: Czaple, zadanie: utworzenie szlaku geologicznego pn. „Spacer po dnie morza kredowego”.

 

Gmina Pielgrzymka przeznacza środki finansowe na realizację zadania w wysokości:

  • Obszar 1 – 65.236,03 zł,
  • Obszar 2 – 59.992,22 zł,
  • Obszar 3 – 110.241,39 zł,
  • Obszar 4 – 46.744,20 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 27 marca 2018 r. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

 

Więcej na ten temat w Regulaminie konkursu.

 

 

Załączniki:

docRegulamin konkursu

docxWzór oferty


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso