Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Ogłoszenie wyników z naboru wniosków nr 7/2017 w ramach LSR 2016-2023

logo LGDW dniu 29 września 2017 roku Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Kaczawskie” opublikowała wyniki naboru nr 7/2017 „3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski przeszły weryfikację zgodności z PROW 2014-2020 oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, na podstawie których stworzona została lista rankingowa. Wśród wniosków rekomendowanych do dofinansowania znalazły się wnioski aż 3 podmiotów z terenu Gminy Pielgrzymka :

- miejsce 3 - Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Twardocicach, wniosek złożyła Ochotnicza Straż Pożarna w Twardocicach – wartość 59 992 zł,
- miejsce 4 - Zagospodarowanie parku w Pielgrzymce, wniosek złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka - wartość 65 236 zł

- miejsce 7 - Tematyczne miejsce turystyczne w Wiosce Piasku i Kamienia, wniosek złożyła Fundacji Heron z Czapli – wartość 110 241 zł
Wysokość dofinansowania to 100 % kosztów. Gratulujemy. Teraz wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem dalszej weryfikacji.

 

załączniki


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso