Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie pomocy społecznej ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2019 r.

beznazwy4Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie pomocy społecznej ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2019 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 

Warunki:

 1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje, które biorą udział w konkursie.
 2. Osoba zgłoszona do prac w komisji konkursowej w/s opiniowania ofert nie może być członkiem organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącej udział w konkursie.
 3. Na wniosek Wójta Gminy do komisji konkursowej może być powołana osoba z głosem doradczym posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego.
 4. Za udział w posiedzeniach komisji, członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 5. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z ofertami sporządza protokół zawierający opinie złożonych ofert.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko kandydata.
 2. Nazwę organizacji zgłaszającej.
 3. Dane kontaktowe (adres i telefon).
 4. Podpis osoby reprezentującej organizację pozarządową.
 5. Pisemną zgodę osoby wskazanej przez organizację pozarządową w/s opiniowania ofert.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie jest członkiem żadnej organizacji pozarządowej biorącej udział w konkursie.

 

W/w zgłoszenia proszę kierować pisemnie w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 na adres:

 

Urząd Gminy Pielgrzymka
Pielgrzymka 109A/1
59-524 Pielgrzymka


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso