Wójt Gminy Pielgrzymka stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pielgrzymka wywieszono na okres 21 dni Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Pielgrzymka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenia wykazu dla tej nieruchomości.”