Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Stypendia szkolne 2018/2019

SZKOŁA CW
Urząd Gminy w Pielgrzymce przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Pielgrzymka, który wykaże, że miesięczny dochód netto na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 514,00 zł, a od 01.10.2018 r. – 528,00 zł).

 

Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu w rodzinie ucznia i wynosi:

  • w przypadku dochodu od 0,00 zł do 287,00 zł – 124,00 zł,
  • w przypadku dochodu od 287,01 do kwoty kryterium dochodowego – 105,40 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce w terminie do dnia 15 września 2018 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2018 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym (np. pobyt w szpitalu, utrata źródła dochodu, pożar itp.).


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2017 lub oświadczenie,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie i uzyskanym dochodzie netto,
  • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wysokości gospodarstwa wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub umowa dzierżawy (wówczas kwota dochodu netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł, a od 01.10.2018 r. – 308,00 zł),
  • w przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • numer PESEL w przypadku osoby figurującej w rejestrach PUP.

 

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce (I piętro, pok. nr 12) lub pod numerem telefonu 76/877-50-13, wew. 105.


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso