Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pielgrzymka na lata 2018-2023

herb pielgrzymka

 

W załączeniu przedkładamy projekt Strategii Rozwoju Gminy Pielgrzymka na lata 2018-2023:

 

docxSTRATEGIA ROZWOJU GMUINY PIELGRZYMKA