Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 23 kwietnia br. podjąłem decyzję o zamknięciu drogi gminnej nr 108648D w Pielgrzymce. Od dnia zamknięcia mostu na drodze wojewódzkiej nr 364 droga gminna pełniła funkcję nieformalnego objazdu. Mimo ograniczenia tonażu do 7,5 t na ten odcinek drogi wjeżdżały samochody znacznie przewyższające dopuszczalny tonaż powodując niszczenie drogi oraz mostu na drodze gminnej. Most został doraźnie naprawiony, natomiast dalsza tak intensywna eksploatacja doprowadzi do jego zamknięcia , co znacznie utrudni życie mieszkańców. Należy również dodać, że droga gminna nie była projektowana dla takiego natężenia ruchu.


Podjęta decyzja wzbudziła skrajne emocje począwszy od bardzo pozytywnych po bardzo negatywne. Chcę podziękować mieszkańcom Pielgrzymki, Nowych Łąk, Czapli, Jastrzębnika za merytoryczną dyskusję, która z jednej strony uwzględnia argumenty dotyczące niszczenia dróg i mostów a z drugiej strony wyraża troskę o komfort i czas dojazdów naszych mieszkańców w załatwianiu swoich codziennych spraw.


Biorąc pod uwagę wszystkie zgłaszane przez Państwa argumenty po konsultacjach z radnymi z Pielgrzymki Panami Jarosławem Pisarskim, Zbigniewem Kopaczem oraz Dariuszem Zarzyckim, podjąłem następujące decyzje:

- droga nr 108648D - zostaną zamontowane bariery uniemożliwiające wjazd samochodów ciężarowych, zostanie zamknięty dojazd do mostu od drogi gminnej, zostanie zamontowany znak ograniczający tonaż do 3 t.

- droga nr 108645D - zostanie doraźnie naprawiona tłuczniem kamiennym, zostaną zablokowane zjazdy do zabudowań, od strony drogi gminnej zostanie zamontowany znak ograniczający tonaż do 3,5 t. Jednocześnie wystąpię do DSDiK o wsparcie finansowe w sprawie remontu tej drogi.

Powyższe decyzje powinny rozłożyć ruch na te odcinki dróg gminnych.

Szanowni Państwo, chcę przypomnieć, że te wszystkie utrudnienia są spowodowane działaniami DSDiK we Wrocławiu. Trudno znaleźć kompromis zapewniając komunikację drogami gminnymi nieprzystosowanymi do takiego natężenia ruchu, ale należy też zrozumieć kierowców, którzy oczekują rozwiązań komunikacyjnych.
Problem ten dotyczy również drogi gminnej w Czaplach oraz dróg powiatowych w Nowej Wsi Grodziskiej i Twardocicach.
Zwracam się z prośba do mieszkańców naszej Gminy oraz wszystkich użytkowników drogi wojewódzkiej o wywieranie presji na DSDiK w celu szybkiego rozwiązania tego problemu.

Przetarg na remont mostu w Pielgrzymce formule zaprojektuj i wybuduj został ogłoszony przez DSDiK w dniu 10.04.2018 r. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 27.04.2018 r.


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso