Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Uwaga Ptasia Grypa

kury

Uwaga! Całkowity zakaz wypuszczania drobiu!

W związku z rozprzestrzeniającym się w kraju wirusem wysoce zjadliwej odmiany tzw. Ptasiej grypy, do odwołania obowiązuje całkowity zakaz wypuszczania drobiu – przypomina Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Urząd Gminy Pielgrzymka informuje, że osoba, która nie będzie przestrzegać zasad bioasekuracji może liczyć się z poważnymi konsekwencjami, a te może wyciągnąć powiatowy lekarz weterynarii oraz policja. Zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa rozporządzeniem, hodowcy mogą zapłacić od około 800 nawet do 8000 zł kary.

Czytaj więcej...

E-pielgrzymka.biz - podpisanie umowy

e pielgrzyymka biz copyW dniu 24 lutego 2017 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem podpisali umowę na realizację projektu w ramach RPO WD 2014-2020 : "e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury". Gmina Pielgrzymka na realizację projektu o wartości 1 491 871,44 zł  otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 268 090,73 zł, co stanowi 85% jego wartości. Do końca 2017 roku zostanie wdrożony system e-urząd polegający na utworzeniu zaplecza technicznego do świadczenia e-usług wraz elektronicznym biurem interesanta - e-płatności, dostępem do automatycznego generowania e-formularzy, (e-wypis, e-zabytki), . Ponadto w ramach projektu wprowadzony zostanie system informowania kryzysowego dla mieszkańców, system zasilania awaryjnego oraz modernizacja infrastruktury sieciowej wraz z budową serwerowni oraz budowa przyłącza światłowodowego. Wprowadzony zostanie także dostęp on-line do posiedzeń Rady Gminy, zakupiony nowy sprzęt komputerowy.

 

 

Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pielgrzymka

WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pielgrzymka


Rodzaj i cel zadania
Rodzaj zadania: zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pielgrzymka.
Cel zadania: prowadzenie zajęć dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowej, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Gmina Pielgrzymka przeznacza środki finansowe na realizację zadania w wysokości 104 000 zł (słownie: sto cztery tysiące zł).

 

dockonkurs_-sport.doc

docxwzór_oferty.docx

docxwzór_sprawozdania.docx

docxwzór_umowy.docx

 

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce

Kierownik Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce informuje, że w Ośrodku zdrowia jest pełna obsada lekarzy.

Lekarze przyjmują codziennie wg harmonogramu:

1. Poniedziałek - Barbara Karpowicz, Ireneusz Zielińki lub Konrad Górak.

2. Wtorek - Barbara Karpowicz, Ireneusz Zieliński lub Konrad Górak.

3. Środa - Ludmiła Gawron,

4. Czwartek - Barbara Karpowicz,

5. Piątek - Barbara Karpowicz, Jan Bednarczyk.

W obecnej chwili trwają rozmowy z lekarzami i zwiększenie ilości godzin przyjęć dla pacjentów.

Ponadto informujemy, że w naszej placówce czynna jest Poradnia Położniczo - Ginekologiczna i Poradnia Logopedyczna.

Pacjentki i pacjenci do w/w poradni przyjmowani sa w ramach umowy z NFZ. Rejestracja telefoniczna i osobiście w ośrodku zdrowia codziennie w godzinach od 8:00 do 18:00

XXX Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Pielgrzymka. Sesja odbędzie się o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce. Porządek obrad oraz projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pielgrzymka pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=648

XXIX Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Pielgrzymka. Sesja odbędzie się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce. Porządek obrad oraz projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pielgrzymka pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=644


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso