Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

zaprasza na Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Wioska tematyczna - sposób na lokalną aktywność

Szkolenie odbędzie się w Wiosce tematycznej – Czaple - Wioska Piasku i Kamienia, gmina Pielgrzymka w sobotę 24.06.2017 (sobota) od godz. 9.00


Szkolenie aktywizacyjne dla liderów wiejskich szczególnie z grup defaworyzowanych, członków organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, którzy działają lub chcą aktywnie działać w swoich lokalnych środowiskach na terenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja


UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą miejsc udział w szkoleniu będzie potwierdzony po analizie zgłoszeń przesłanych do LGD.


Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą do dn. 20.06.2017


szczegółowy program i formularz w załączeniu


Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura


Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
59-407 Mściwojów 54
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

 

pngPlakat
pdfZaproszenie na wioski tematyczne - Czaple 2017
docProgram wioski tematyczne - Czaple 2017
docFormularz wioski tematyczne - Czaple 2017

Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza II ustny przetarg

nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 420/5 obręb Pielgrzymka (Hałda)


http://bip.pielgrzymka.biz/?a=3334

XXXIV Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Pielgrzymka. Sesja odbędzie się o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce. Porządek obrad oraz projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pielgrzymka pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=655

Zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 25 Statutu Sołectwa wsi  Nowa Wieś Grodziska

Wójt Gminy Pielgrzymka

z w o ł u j e

Z E B R A N I E  W I E J S K I E

w celu wyboru Sołtysa

Zebranie odbędzie się :

w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 1800

w sali wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej

Jeżeli w powyższym terminie nie uzyska się obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa dla   dokonania ważnego wyboru sołtysa, to o godz. 1815 odbędzie się drugie zebranie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Sprawozdanie sołtysa z pracy między zebraniami.

4. Wybór Sołtysa Wsi Nowa Wieś Grodziska.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie zebrania.

                                                   Wójt

                                              (-) Tomasz Sybis

OGŁOSZENIE

Podaje się do wiadomości, że w dniu


16 czerwca 2017 r.


Urząd Gminy w Pielgrzymce


nie będzie czynny.

Zebranie Wiejskie sprawozdawczo - wyborcze we Wsi Pielgrzymka

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 25 Statutu Sołectwa wsi Pielgrzymka Wójt Gminy Pielgrzymka
z w o ł u j e

Z E B R A N I E  W I E J S K I E
sprawozdawczo – wyborcze
w celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Wsi Pielgrzymka

Zebranie odbędzie się :

w dniu 08 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce

Jeżeli w powyższym terminie nie uzyska się obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa dla dokonania ważnego wyboru sołtysa, to o godz. 1815 odbędzie się drugie zebranie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Przewodniczący zebrania – radny Jarosław Pisarski

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie sołtysa z pracy między zebraniami.
3. Wybór Sołtysa Wsi Pielgrzymka.
4. Wybór członków Rady Sołeckiej.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania.

Wójt
(-) Tomasz Sybis


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso