Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

T.I.K ? Tak ! Nasze szkoły otwarte na świat

logo_RPO

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. T.I.K ? Tak ! Nasze szkoły otwarte na świat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu to: 2016-09-01 - 2018-08-31
Całkowita wartość projektu: 945 119,62 zł
Kwota dofinansowania: 883 498,22 zł

Projekt ma na celu wyrównywanie szans, kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów z 3 szkól z terenu gminy Pielgrzymka: szkół podstawowych w Proboszczowie i Pielgrzymce oraz Gimnazjum w Pielgrzymce, które osiągają najniższe wyniki w nauce względem szkół z terenu ZIT AJ oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli.


Wsparciem została objęta grupa 231 uczniów.
Wsparcie będzie udzielane uczniom równocześnie na różnych płaszczyznach poprzez:
• organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, językowych oraz z TIK,
• utworzenie sieci ze stałym dostępem do Internetu,
• wyposażenie w nowoczesne pomoce, w tym sprzęt TIK, organizację zajęć pozaszkolnych,
• udzielanie specjalistycznego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz poradnictwa zawodowego,
• przeszkolenie nauczycieli.

Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza

Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 326 i 1186/2 obręb Pielgrzymka. Działki te stanowią jeden kompleks na terenie, którego znajdują się wody stojące

http://bip.pielgrzymka.biz/?a=3216


Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 752 obręb Proboszczów. Działka ta stanowi grunt rolny.

http://bip.pielgrzymka.biz/?a=3217

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

we Wrocławiu zaprasza do rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Nowej Wsi Grodziskiej nr budynku 107 i 112.

pdfRokowania PKP

KONKURS "FLORIANY"

FLORIANY Partnerzy ZMNIEJSZONE

Projekt "Samoobrona Kobiet"

samoobrona kobietSamoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.  

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i mozliwości uczestnictwa w szkoleniu znajdują sie na stronie: http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/

 

Uwaga wydłużony teremin - mikroinstalacje OZE

nowy plakat fotowoltaika


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso