Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Nazwa i adres podmiotu

Otrzymana kwota   dotacji

(w zł)

Towarzystwo Miłośników Gminy   Pielgrzymka

Pielgrzymka 109

59-524 Pielgrzymka

2.000,00

Konkurs na najładniejszą zagrodę w Gminie Pielgrzymka w 2016 r.

plakat zagroda zmniejszonedockarta_zgłoszeniowa.doc

docregulamin

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji konkursowej w sprawie opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na organizację Biesiady Zespołów Kresowych w Pielgrzymce.

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie podtrzymywania polskiej tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja Biesiady Zespołów Kresowych w Pielgrzymce ogłoszonego w dniu 04 lipca 2016 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

XXIII Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561

 

Informujemy, że w dniu 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Pielgrzymka. Sesja odbędzie się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

Porządek obrad oraz projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pielgrzymka pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=622

Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Pielgrzymka

Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Pielgrzymka

Komisja Pięknej Wsi Dolnośląskiej w Pielgrzymce i Proboszczowie

DSC 0023W dniu 11.07.2016 r. naszą gminę odwiedziła komisja oceniająca w ramach Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska, czyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, DODR, DIR oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Tym razem zagościła ona w Pielgrzymce oraz Proboszczowie, gdzie oceniane były projekty : Aktywny Senior – Aktywna Gmina oraz Nowe Stroje na lepsze nastroje, czyli zakup rzeszowskich strojów dla Fudżijamek. 

Czytaj więcej...


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso