Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS JESIENNYCH PRAC POLOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS JESIENNYCH PRAC POLOWYCH

Wiele mówi się na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych podczas żniw, ponieważ jest to okres wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych. Mówiąc jednak o zagrożeniach wynikających z pracy w rolnictwie, należy także zwrócić uwagę na jesienne prace polowe i na zasady bezpieczeństwa jakich powinno się przestrzegać w tym okresie. Prace jesienne są bardziej intensywne i trudniejsze do wykonania niż same żniwa, angażują wszystkich członków rodziny rolników. Na ten okres przypada bowiem zbiór roślin okopowych jak ziemniaki, buraki, a także innych, w tym również sporej ilości odmian owoców.

Czytaj więcej...

XXVI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 28 października 2016 r. (piątek) odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka. Sesja odbędzie się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

Porządek obrad oraz projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pielgrzymka pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=611

Konkurs na realizację zadania publicznego gminy Pielgrzymka

WÓJT GMINY PIELGRZYMKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych służących realizacji zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Konkurs ma na celu dofinansowanie projektu skierowanego do mieszkańców Gminy Pielgrzymka i służącego realizacji zadania publicznego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz objętych dofinansowaniem zewnętrznego podmiotu grantodawczego. W ramach realizacji zadania wspierane będą projekty, na które oferenci pozyskali środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym na:

- pokrycie części kosztów realizacji projektu pod nazwą „Zielony skwerek, folder i widokówki, sposobem na promocję Odnowy Wsi w Pielgrzymce”

Gmina Pielgrzymka przeznacza środki finansowe na realizację zadania w wysokości 550,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł).

Załączniki:

dockonkurs_-_regulamin.doc

docxwzór_oferty_2016.docx

docxwzór_umowy_2016.docx

 

Aktywne pokolenia

Dobiega końca projekt "Aktywne pokolenia" na który Twardocice otrzymały dofinansowanie z programu Działaj Lokalnie IX. Przy ogromnym wsparciu rodziców, nauczycieli i mieszkańców wsi, zorganizowano Dzień Rodziny. Impreza odbyła się na boisku wiejskim. Dopisała pogoda, dlatego strażacy zaserwowali dzieciom moc atrakcji, przybył również Komisarz Lew. Kolejnym etapem projektu było wybudowanie wiaty, co zostało zrealizowane dość sprawnie. Mieszkańcy nie zawiedli,znalazły się osoby, które potrafią współpracować i w efekcie powstało miejsce wypoczynku, które cieszy i już służy. Aktywne pokolenia pokazały swoją sprawność fizyczną, przez zorganizowanie turnieju koszykówki. Wspólne gry i zabawy sprawiły wszystkim wiele radości. Cały projekt, był przeplatany wspólnymi wyjściami z kijkami w urokliwe miejsca, których nie brakuje w okolicy. Zwieńczeniem będzie podsumowanie i ognisko przy nowo powstałym miejscu rekreacji na boisku wiejskim.

Na pomoc pogorzelcom z Nowej Ziemi

zlotoryja pomaga

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji konkursowej w sprawie opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - runda III

Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – runda III ogłoszonego w dniu 27 września 2016 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Czytaj więcej...


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso